ESIF mikro zajam

Program ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

eu

ESIF financijski instrumenti

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Program ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva.

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.

Davatelj potpore male vrijednosti Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) ovime, sukladno odredbi čl.10 Zakona o državnim potporama (Naredne novine 47/14) te temeljem odredbe člana 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, 24.12.2013.), obavještava Poduzetnika/Korisnika potpore male vrijednosti da zajmovi, koje izdaje HAMAG-BICRO, dijelom sadrže potporu male vrijednosti (de minimis potporu).

Prema nalogu Poduzetnika/Korisnika potpore male vrijednosti: CITUS proizvodnja računalnih program d.o.o., HAMAG-BICRO je dana 04.10.2023. godine odobrio zajam broj 69/32121 u okviru Programa ESIF Mirko zajam za obrtna sredstva (NN 62/2016, 33/2020), u ukupnom iznosu od 25.000,00 EUR.

Naziv projekta: Program ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva
Ime korisnika: CITUS d.o.o.
Ukupni iznos projekta: 25.000,00 EUR
Datum korištenja potpore: 04.10.2023.
Kontakt: CITUS d.o.o. | citus@citus.hr | tel +385 1 3667 120
Pogledajte više na  www.hamagbicro.hr