Godišnja nagrada Eduard Slavoljub Penkala najboljoj zagrebačkoj inovaciji u 2017. za BodyMeasures, Savez inovatora Zagreba, Hrvatska

  • Sajam
    Savez inovatora Zagreba, Hrvatska
  • Datum
    prosinac 2018.
  • Nagrada
    Godišnja nagrada Eduard Slavoljub Penkala najboljoj zagrebačkoj inovaciji u 2017. za BodyMeasures
Kategorije: