Posebna nagrada u ICT kategoriji za inovaciju AR Smart Name Tag, INOVA Hrvatska, 2021.

  • Sajam
    INOVA – Hrvatski sajam inovacija s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska
  • Datum
    Listopad 2021.
  • Nagrada
    Posebna nagrada u ICT kategoriji za inovaciju AR Smart Name Tag
Kategorije: