Srebrna medalja za inovaciju Individualizacija anonimnih identiteta korištenjem umjetne inteligencije, EUROINVENT Rumunjska, 2020.

  • Sajam
    EUROINVENT – European Exhibiton of Creativity and Innovation, Iasi, Rumunjska
  • Datum
    svibanj 2020.
  • Nagrada
    Srebrna medalja za inovaciju Individualizacija anonimnih identiteta korištenjem umjetne inteligencije
Kategorije: