Zlatna medalja za inovaciju BodyMeasures, MTE Malezija, 2017.

  • Sajam
    MTE – Malaysian Technology Expo, Kuala Lumpur, Malezija
  • Datum
    veljača 2017.
  • Nagrada
    Zlatna medalja za inovaciju C@N Motion Smart Customer/Human Engagement
Kategorije: