Zlatna medalja za inovaciju C@N Motion, ICAN Kanada, 2018.

  • Sajam
    ICAN – međunarodna izložba i natjecanje inovatora, Toronto, Kanada
  • Datum
    rujan 2018.
  • Nagrada
    Zlatna medalja za inovaciju C@N Motion Smart Customer/Human Engagement – Digital Platform with Gesture Controlled User Interface & Augmented Reality
Kategorije: