Zlatna medalja za inovaciju C@N Motion, ITE Velika Britanija, 2019.

  • Sajam
    ITE – International Invention & Trade Expo, London, Velika Britanija
  • Datum
    2019.
  • Nagrada
    Zlatna medalja za inovaciju C@N Motion Smart Customer/Human Engagement
Kategorije: