Zlatna medalja za inovaciju Individualizacija anonimnih identiteta korištenjem umjetne inteligencije, ITE Velika Britanija, 2020.

  • Sajam
    ITE – International Invention and Trade Expo, London, Velika Britanija
  • Datum
    rujan 2020.
  • Nagrada
    Zlatna medalja za rješenje Individualizacija anonimnih identiteta korištenjem umjetne inteligencije
Kategorije: