Zlatna medalja za inovaciju PersonRecog, ARCA Hrvatska, 2015.

Kategorije: