Zlatna medalja za inovaciju PersonRecog, INOVA Hrvatska, 2016.

Kategorije: