Zlatna medalja za inovaciju Protect@Work, INOVA Hrvatska, 2008.

  • Sajam
    INOVA – 33. hrvatski salon inovacija, Čakovec, Hrvatska
  • Datum
    2008.
  • Nagrada
    Zlatna medalja za inovaciju Protect@Work
Kategorije: