Zlatna medalja za inovaciju SmartArt, KIDE Tajvan, 2022.

Kategorije: