Zlatna plaketa za inovaciju Conference@Net, ARCA Hrvatska, 2012.

  • Sajam
    ARCA – 10. međunarodna izložba inovacija, Zagreb, Hrvatska
  • Datum
    listopad 2012.
  • Nagrada
    Zlatna plaketa za inovaciju Conference@Net
Kategorije: