Zlatna plaketa za inovaciju Innovation@Net, ARCA Hrvatska, 2011.

  • Sajam
    ARCA – 9. međunarodna izložba inovacija, Zagreb, Hrvatska
  • Datum
    listopad 2011.
  • Nagrada
    Zlatna plaketa za inovaciju Innovation@Net
Kategorije: