O inovacijama i osvrt na podatke DZS-a – Tomislav Bronzin u Poslovnom dnevniku

Poslovni dnevnik -Tomislav Bronzin govori o inovacijama, kako popraviti situaciju, daje osvrt na podatke DZS-a….

Poslovni dnevik srpanj 2022_full