Tomislav Bronzin u EU kampanji The EU Open for Business

Tomislav Bronzin nositelj je kampanji The EU Open for Business 2018. koju organizira Enterprise Europe Network. Ova kampanja je dio višegodišnjeg projekta koji promiče suradnju i poslovanje zemalja EU na području EU. Ove godine u fokusu su Hrvatska, Finska, Latvija, Švedska i Rumunjska.

Tomislva Bronzin u kampanji EU open for business