GenAI POMAŽE … NO LJUDE JOŠ NE MOŽE ZAMIJENITI – Tomislav Bronzin u Poslovnom dnevniku

U današnjem broju Poslovnog dnevnika objavljen je tekst GenAI pomaže u programiranju, prodaji, sređivanju dokumentacije, prodaji…no ljude još ne može zamijeniti.

U njemu čelnici domaćih tvrtki govore o korištenju novog alata. Tomislav Bronzin govori o iskustvima, korištenju GenAI, trenutnim dosezima GenAI, potencijalima…..

Poslovni 1