ESIF Kredit za rast i razvoj

Kupnja i dovršetak uređenja poslovnog prostora

Europska Unija

ESIF financijski instrumenti

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitakMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unijeEuropski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezija

Kupnja i dovršetak uređenja poslovnog prostora

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju.
ESIF Krediti za rast i razvoj financiraju se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.
Rok otplate do 12 godina, i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.
Korisnici ESIF Kredita za rast i razvoj mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.
Namjena za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom. Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.
Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Ime korisnika: CITUS d.o.o.
Ukupni iznos projekta: 439.719,08 EUR
Od toga:
  – HBOR: 1.655.473,38 HRK (219.719,08 EUR; 1 EUR = 7,5345 HRK)
  – Zagrebačka banka: 220.000,00 EUR
Naziv projekta: Kupnja i dovršetak uređenja poslovnog prostora
Korištenje potpore: 20.06.2022. – 30.09.2033.
Kontakt: CITUS d.o.o. | citus@citus.hr | tel +385 1 3667 120
Pogledajte više na: https://www.hbor.hr/tema/esif-krediti-za-rast-i-razvoj