Conference@Net

inovativno on-line i mobilno rješenje za organizaciju konferencija

Conference@Net
Conference@Net
on-line i mobilni alat za organizaciju konferencija, radionica, treninga, edukacija i raznih događanja
On-line i mobilni alat za organizaciju raznih događanja

IT Conference@Net rješenje omogućava brzo stvaranje web mjesta, a sve je povezano s društvenim mrežama i prilagođeno za prikaz na uređajima s različitom veličinom ekrana, kao i nativnim mobilnim aplikacijama za Android i Apple iOS.

Bazira se na računalstvu u oblaku (eng. Cloud Computing) te integraciji s društvenim mrežama upotrebom jezičnih procesora i nove paradigme semantičkog web-a. Prilagodljivo korisničko sučelje, bazirano na HTML5 standardu, dizajniranom za mobilne uređaje upravljane dodirom, omogućava korištenje čitave palete uređaja koji u sebi sadrže standardni pretražnik web-a, ali u isto vrijeme omogućuju i tzv. off-line rad aplikacija, omogućujući da se realizira fleksibilni koncept.

Conference@Net - nadzorna ploča
Conference@Net - statistika konferencije
Conference@Net - raspored predavanja
Conference@Net - Mobile Entry
Najvažnija obilježja

Primjenom tehničkih inovacija, program Conference@Net postiže:

  • Skalabilnost i fleksibilnost – postiže se „Cloud Computingom“ i društvenim mrežama. Povećanje broja korisnika se rješava jednostavnim dodavanjem resursa u „oblaku“ gdje je smještena specijalno dizajnirana inovativna tehnološka ekstenzija društvenih mreža koja implementira potrebne funkcionalnosti kroz dobro definirane komponente i servise
  • Adaptivno korisničko sučelje – upotreba standarda HTML5 omogućuje prilagodbu izgleda i strukture sučelja formatu i karakteru zaslona (eng. display-a), te omogućuje kratki period prilagodbe korisnika za njegovo korištenje, na način da se upotrebom tehnoloških inovacija implementira više-kontaktni dodir i manipulacija sadržajem (odabir, poništavanje, povećavanje itd.)
  • Semantički Web – metodologija za označavanje informacija upotrebom metajezika i jezičnih procesora
  • Podrška za rad sa sporim ili povremeno dostupnim vezama – posebni algoritmi i strategija pristupa prijenosu podataka
Prednosti rješenja

Prednost takvog inovativnog rješenja/proizvoda je i u tome što ga je moguće (za)kupiti „po potrošnji“ – bez velikog investiranja u infrastrukturu ili licence, te što je prilagodba korisnika kratka i brza zbog intuitivnog korisničko sučelja prilagođenog i korisnicima početnicima.

To konkretno znači:

  • Za organizatore konferencija – iskoristiti će se društvene mreže za promociju i organizaciju konferencija. Znatno smanjiti troškovi i povećati broj potencijalnih sponzora i sudionika.
  • Za sponzore – povezati će svoj brand sa zanimljivim sadržajem i prezentirati ga na interesantan način sudionicima – potencijalnim kupcima ili partnerima.
  • Za sudionike – primiti će obavijest o njima interesantnim događanjima/konferencijama, imati će mogućnost sudjelovanja u kreiranju sadržaja, aktivno će sudjelovati u predavanjima, moći će ocijeniti izvedbu, pogledati uživo predavanje ili njegovu snimku, povezati /upoznati se s ostalim sudionicima događanja/konferencije itd.
Međunarodne nagrade za inovaciju: 7