C@N Motion

Gesture Controlled Content Management System

C@N Motion
C@N Motion
Gesture Controlled Content Management System
C@N Motion – interaktivno, multimedijalno inovativno rješenja za komunikaciju na relaciji čovjek-stroj-čovjek.

C@N Motion je platforma za upravljanje sadržajem pokretom ruke bez potrebe za dodirivanjem ekrana, miša ili tipkovnice.

Ovo rješenje je jednostavno za uporabu krajnjem korisniku, intuitivno, touch free pristup odnosno samo pokretom ruke (nisu potrebni ni tastatura, ni miš, ni touch ekran). Sadržajem se može upravljati i kroz staklo, npr. izlog, tako da je dostupno 0-24 sata. Higijenski je, nema oštećenja opreme jer korisnik nije u direktnom kontaktu s opremom, a pruža velike mogućnosti interakcije kroz gemifikaciju, kreiranje avatara itd.

Najvažnija obilježja
C@N Motion shema
  • Novi kanal komunikacije
  • Jednostavno i lako za korištenje svim dobnim skupinama
  • Napredno i inovativno tehnološko rješenje
  • Novo korisničko iskustvo
  • Gemifikacija (avatar, memory game, kviz...)
  • Povezuje korisnika, kupca s proizvodom, uslugom
  • Stvara proizvode, usluge i sadržaje po željama korisnika
  • Idealno za istraživanja o željama i potrebama korisnika
  • Apsolutna privatnost i anonimnost
  • I još mnogo toga...
Međunarodne nagrade za inovaciju: 21