Zlatna medalja za inovaciju SmartHome, INOVA Hrvatska, 2006.

  • Sajam
    INOVA – 31. hrvatski salon inovacija, Rijeka, Hrvatska
  • Datum
    studeni 2006.
  • Nagrada
    Zlatno odličje za inovaciju SmartHome – Pametni dom
Kategorije: