Posebna nagrada u ICT kategoriji za inovaciju MRAssistant, INOVA Hrvatska, 2023.

  • Sajam
    INOVA- Hrvatski sajam inovacija s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska
  • Datum
    Rujan 2023
  • Nagrada
    Posebna nagrada u ICT kategoriji za inovaciju MRAssistant, INNOVA Hrvatska, 2023.
Kategorije: