Posebno priznanje za tehničko-tehnološku razinu inovacije BookMedia. 9. Salon inovacija Bjelovar 2021.

  • Sajam
    9. Salon inovacija Bjelovar 2021., Hrvatska
  • Datum
    Prosinac 2021.
  • Nagrada
    Posebno priznanje za tehničko-tehnološku razinu inovacije BookMedia. 9. Salon inovacija Bjelovar 2021, Hrvatska, 2021.
Kategorije: